Tắt toàn bộ OneDrive trong Windows 10

on .

OneDrive được tích hợp chặt chẽ trong Windows 10 và tự động chạy mỗi khi khởi động , yêu cầu đăng nhập .

Tất nhiên bạn không muốn dùng OneDrive mà thích sử dụng dịch vụ đám mây khác như Google Drive hoặc Dropbox và muốn gỡ bỏ hoàn toàn OneDrive .

 

 

Nếu dùng Windows 10 Pro hoặc Enterprise có thể dùng  Group Policy Editor để tắt hoàn toàn OneDrive . Bạn tìm theo đường dẫn

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive,

Bấm đúp vào ‘Prevent The Usage Of OneDrive For File Storage’ và thiết lập thành Enabled

 

 

Nếu dùng bản Windows 10 Home thì phải thay đổi thủ công trong Registry .

Tìm theo đường dẫn

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Policies\Microsoft\Windows\OneDrive

Nếu không thấy có từ khóa OneDrive thì bạn phải bấm chuột phải vào thư mục Windows và tạo từ khóa mới có tên là OneDrive .

Theo giá trị DWORD mới là DisableFileSyncNGSC và đặt giá trị bằng 1 .

Bạn phải khởi động lại máy để hoàn thành công việc này .

Thêm bình luận


Mã bảo mật:
Mã bảo mật Làm mới