Windows 10 , Office sẽ được bản cập nhật tính năng hàng năm vào tháng 3 và tháng 9

on .

Microsoft mới thông báo kế hoạch cập nhật Windows 10 và Office để các chuyển gia IT dễ dàng quản lí và lên kế hoạch triển khai cho doanh nghiệp .

Trong kế hoạch mới , những bản cập nhật tương lai sẽ tới trong tháng Ba hoặc tháng Chín hàng năm và mỗi tính năng được phát hành sẽ được phục vụ và hỗ trợ trong 18 tháng .

Bằng cách mở rộng chu kì hỗ trợ từ 12 lên 18 tháng , theo Microsoft sẽ hỗ trợ những chuyên gia IT lựa chọn cập nhật một hoặc hai lần mỗi năm . Microsoft không đưa ra ngày cụ thể chính xác trong những tháng đó nhưng khẳng định “Redstone 3” , là bản cập nhật tính năng của Windows 10 sẽ có mặt từ tháng 9/2017 .

Thêm bình luận


Mã bảo mật:
Mã bảo mật Làm mới