Microsoft đang loại bỏ tính năng bắt khởi động lại trong Windows 10

on .

Một trong những sự thay đổi mà Microsoft đang làm trong Windows 10 mà sẽ có mặt ở bản Creator Update đó là cung cấp nhiều điều khiển hơn cho người dùng liên quan tới những bản cập nhật đó là không bắt khởi động lại máy ngay lập tức .

 

Trước kia máy tính Windows sẽ tự động khởi động lại để hoàn thành việc cài đặt những bản cập nhật , và điều này không chỉ gây khó chịu đối với những người dùng trong gia đình mà còn gây khó khăn cho doanh nghiệp khi hệ thống  của họ khởi động lại sẽ ngắt công việc của tất cả mọi người .

Bắt đầu từ Windows 10 Creator Update người dùng có thể tạm dừng bản cập nhật nào đó trong 3 ngày và tìm điều kiện thuận lợi nhất để cài đặt nó .

Microsoft cũng đã cung cấp nhiều sự lựa chọn trong mục Active Hours để người dùng chọn thời gian tốt nhất để cài đặt và cập nhật .

Tất cả những lựa chọn trên sẽ tới tay người dùng trong bản Creator Update nhưng đã có mặt trong bản chạy thử trong chương trình Windows Insider .

 

 

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật:
Mã bảo mật Làm mới