Windows 10 có thể chặn mã độc ứng dụng Win32 lây nhiễm vào PC

on .

Một trong những tính năng mới có mặt trong bản Windows 10 Creator Update ( vẫn chưa được Microsoft thông báo ) là khả năng chặn việc cài đặt phần mềm Win32 .

 

Vitor Mikaelson đã phát hiện ra “ bắt đầu từ bản Windows 10 Build 15042 bạn có thể chặn việc cài đặt những ứng dụng Win32 trên mọi bản Windows thậm chí cả bản Enterprise”.

Điều đó có nghĩa là những nhà quản trị có thể chặn những tài khoản được cấu hình trên máy tính Windows 10 cài đặt phần mềm Win32 để ngăn ngừa việc lây nhiễm mã độc .

Các ứng dụng Win32 thường được tin tặc tạo ra để phát tán những file độc hại , do đó việc chặn quá trình cài đặt và chỉ giới hạn cho các ứng dụng trên Windows Store , người dùng có thể thêm một lớp bảo vệ mới để bảo đảm không xảy ra lây nhiễm mã độc .

Một màn hình thông báo khi cố cài chương trình Win32 trên máy tính nói rằng “ chỉ có thể cài những ứng dụng từ Windows Store để cho PC được an toàn và tin cậy hơn “.

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật:
Mã bảo mật Làm mới