Windows 10 Creator Update cải thiện màn hình DPI cao

on .

Một trong những điều bực mình nhất trong bản Windows 10 Anniversary Update đó là ảnh hưởng tới những màn hình có DPI cao khiến cho nhiều phần mềm Win32 tái tạo hình ảnh hiển thị không chính xác nên phông chữ có thể bị mờ , kích thước những biểu tượng trên màn hình nền không đúng …