WhatsApp trên Windows Phone : kẻ tiêu hao điện năng lặng lẽ

WhatsApp đã nhanh chóng trở nên thông dụng với nhiều người dùng mobile nhưng nó lại gây một số rắc rối với Windows Phone mặc dù mới có bản cập nhật cho ứng dụng này .

 

Hiện tại WhatsApp là một trong những ứng dụng trên Windows Phone tiêu hao điện năng nhiều nhất và nhiều người phàn nàn rằng điện thoại của họ không  thể dùng  được cả ngày khi WhatsApp liên tục chạy thường trú trên điện thoại của họ .

WhatsApp cho Windows Phone thực chất có vấn đề về tương thích nên nó liên tục phải cấu hình lại hệ thống  .

Khi chạy thử nghiệm WhatsApp trên Lumia 920 , Lumia 930 và Lumia 1520 , tất cả đều chạy Windows 8.1 và phiên bản mới nhất của WhatsApp . Battery Saver , ứng dụng tích hợp trong Windows Phone để hiển thị mức độ tiêu hao điện năng , cho thấy WhatsApp luôn đứng vị trí dẫn đầu hơn các ứng dụng khác cài đặt trên thiết bị .

Trên Lumia 920 , WhatsApp đã tiêu hao hết điện năng trong 12 giờ với mức sử dụng trung bình . Sau khi gỡ bỏ WhatsApp , thì 920 đã dùng được 1,5 ngày ở mức điều kiện tương tự .

Trên Lumia 930 , WhatsApp 2.11.586 có những cải tiến nhưng không ấn tượng , giảm tiêu hao điện năng , nhưng ứng dụng này tiếp tục đứng vị trí dẫn đầu trong thống kê của Battery Saver .

Trên Lumia 1520 , mức độ tiêu hao điện năng của Pin giảm đi nhanh chóng sau khi cài WhatsApp .

Một số người phàn nàn về việc giảm thời gian dùng Pin sau khi cài đặt WhatsApp và đang xem xét quay trở lại với Android hoặc iOS . Do vậy cả Microsoft và WhatsApp đều cần nhanh chóng giải quyết vấn đề của mình .