WhatsApp bắt đầu cung cấp tính năng gọi video miễn phí

Sau khi đề cập hai lần về tính năng này trong năm nay cuối cùng thì WhatsApp bắt đầu cung cấp tính năng gọi video cho tất cả mọi người .

Nó sẽ tới các thiết bị Android , iPhone và Windows trong những ngày tới , cho phép người dùng nó để thực hiện những cuộc gọi video trực tiếp .

Không lâu sau khi WhatsApp giới thiệu tính năng mã hóa End-to-End và phiên bản trên hệ thống để bàn vào đầu năm 2016 thì tính năng gọi video cho một số người dùng  trong chương trình thử nghiệm . Cho tới tháng trước số người dùng bản Beta đã được mở rộng nhiều hơn .

WhatsApp đã cùng với Messenger , Snapchat , Skype , WeChat và Duo cung cấp tính năng cho cuộc gọi video miễn phí . WhatsApp cho biết gọi video là một trong những tính năng được yêu cầu nhiều nhất khi mà họ đã có hơn 1 tỉ người dùng .