Tìm kiếm bằng giọng nói của Google trên Android hiểu được 5 ngôn ngữ một lúc

Tính năng tìm kiếm bằng giọng của Google đã đến tay nhiều người dùng và đã hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ và thổ ngữ .

Google cho biết hơn một nửa dân số trên thế giới nói hai hay nhiều ngôn ngữ khác nhau , và bây giờ đã đưa thêm tính năng mới để phục vụ cho những người nói được nhiều thứ tiếng .

Với ứng dụng tìm kiếm Google trên Android , người dùng bây giờ có thể tìm kiếm theo nhiều ngôn ngữ cùng một lúc mà không cần phải thông qua tính năng thiết lập bằng tay . Hiện tại người dùng có thể dùng 5 ngôn ngữ tìm kiếm cùng một lúc .

Tính năng này mới chỉ dùng cho ứng dụng tìm kiếm Google trên Android ( từ bản 3.6 trở lên ) . Để thiết lập lựa chọn 5 ngôn ngữ , chọn Settings > Search & Now /Voice/Languages .

 

\"Multilang