Steve Ballmer : Dropbox quá nhỏ mới chỉ có 100 triệu tài khoản

Hôm qua Office 2013 đã sẵn sàng tải về trên thế giới và bản Office 365 Home Premium đã có mặt tại 162 quốc gia kèm theo 20GB lưu trữ trên SkyDrive .

Hiện tại theo Microsoft bản Office đã có hơn 1 tỉ người dùng và khi được hỏi sự cạnh tranh như thế nào với dịch vụ lưu trữ Dropbox thì CEO của Microsoft nói rằng

“ Dropbox chỉ có khoảng 100 triệu tài khoản , con số đó là rất nhỏ so với chúng tôi . Chúng tôi đã có rất nhiều người dùng Office . Trên thực tế khi nói tới “đám mây” thì chúng tôi đã có rất nhiều người dùng Hotmail và SkyDrive . Microsoft không cạnh tranh với Dropbox . Họ là công ty  có khởi đầu rất ấn tượng và điều đó rất tuyệt vời “.

Office 365 của Microsoft thực chất là cạnh tranh với Google Apps .