PowerPoint 2013 chế độ ngầm định dùng màn hình màn ảnh rộng

Office 2013 sẽ được bán ra từ 29/1 và cùng với nó Microsoft cũng sẽ giới thiệu phiên bản mới của PowerPoint với nhiều sự thay đổi .

PowerPoint 2013 mới trong chế độ ngầm định sẽ đặt màn hình theo tỉ lệ màn ảnh rộng . PowerPoint 2013 cũng bao gồm sự lựa chọn cho phép người dùng thay đổi tỉ lệ này theo chuẩn 4:3 .

Microsoft giải thích “ Trong màn hình màn hình rộng cho phép tăng bề ngang của màn hình . Hiện tại đã có rất nhiều nội dung như hình ảnh và thậm chí những thành phần thiết kế cũng được đặt theo tỉ lệ như vậy “.