Phần mềm BlackBerry cho người chủ biết ai gọi khi điện thoại bị mất trộm

Những nhà phát triển phần mềm cho BackBerry thông báo về tiện ích sẽ trợ giúp cho những người sở hữu tìm lại được máy của mình khi bị ăn trộm
Những nhà phát triển phần mềm cho BackBerry thông báo về tiện ích sẽ trợ giúp cho những người sở hữu tìm lại được máy của mình khi bị ăn trộm , tương tự như dịch vụ MobileMe cho phép dùng với Apple iPhone .

 

Phần mềm BlackBerry ER dùng GPS tích hợp bên trong thiết bị để báo cáo vị trí của mình cho người chủ máy , thậm trí ngay cả khi sử dụng số điện thoại mới mà đã thay thế bằng thẻ SIM khác .

Kẻ trộm thường thay SIM khác và khi ấy số mới này sẽ tự động được gửi đi . Tin gửi đi này cung cấp tất cả thông tin về thiết bị bao gồm ID thuê bao của SIM mới , vị trí vật lí hiện tại của thiết bị và những thông tin khác mà qua đó có thể tìm lại máy bị mất .

Phần mềm này có giá chỉ 14.97$ và hỗ trợ cho tất cả các máy BlackBerry dùng SIM mà chạy với hệ điều hành của RIM từ 4.6.0 trở lên .

 \"\"\"\"