Office Web Apps được đổi tên thành Office Online

Microsoft đã chính thức đổi tên Office Web Apps trực tuyến thành Office Online để tránh gây sự hiểu lầm từ phía khách hàng .

 

Microsoft cho biết Office Online dễ dàng truy cập hơn . Trước kia người dùng phải đăng nhập tới tài khoản OneDrive ( tên cũ của SkyDrive ) để bắt đầu . Bây giờ đơn giản chỉ cần vào trang Office Online là có thể lựa chọn các ứng dụng Word , Excel , PowerPoint hoặc OneNote . Người dùng cũng có thể truy cập nhanh chóng tới Outlook.com và OneDrive mà không cần phải qua những động tác vào ra phức tạp như trước kia .

Microsoft cũng đã thêm hàng trăm Template cho Word , Excel và PowerPoint .