Office 2013 có thể chịu cùng số phận như Windows 8

Theo kế hoạch Office 2013 sẽ được phát hành từ đầu năm 2013 , nhưng ngay cả khi Microsoft thông báo sản phẩm này sẽ có thêm nhiều tính năng mới thì nó vẫn có thể chịu cùng số phận như Windows 8 .

Windows đã được phát hành nhưng hầu hết người dùng vẫn chọn Windows 7 thay vì Windows 8 và sự việc có thể diễn ra tương tự như với Office 2013 khi mà người dùng vẫn khăng khăng dùng  Office 2010 .

Paul DeGroot , là chuyên gia tư vấn của Pica Communications LLC về bản quyền Windows , nói rằng “ Nhiều khách hàng của chúng tôi chỉ chuyển sang dùng Office 2010 “.

Wes Miller , là chuyên gia phân tích của Directions on Microsoft , cho biết “ Hầu hết những doanh nghiệp chỉ muốn chuyển sang Office 2010 mà không muốn làm điều khác sớm hơn “.

Bên cạnh đó thực tế có nhiều người lại ưa thích dùng phiên bản Office 365 , dựa trên “đám mây” của Microsoft hơn do đó việc bán những phiên bản Office khác sẽ bị ảnh hưởng .