Office 2010 cũng có “Ballot Screen”

Microsoft đang rất thận trọng làm việc để điều chỉnh những sản phẩm của mình không làm ảnh hưởng tới những sản phẩm phát hành tại Châu Âu
Microsoft đang rất thận trọng làm việc để điều chỉnh những sản phẩm của mình không làm ảnh hưởng tới những sản phẩm phát hành tại Châu Âu . Nhiều đối thủ cạnh tranh với Microsoft tuyên bố việc Windows tích hợp IE và những phần mềm khác ảnh hưởng tới tính cạnh tranh .

 

Microsoft đã phải sử dụng màn hình kiểu “Ballot Screen” cho phép người dùng lựa chọn việc cài đặt những trình duyệt Web khác . Microsoft cũng thông báo về việc sẽ dùng “Ballot Box” tương tự trong Office 2010 .

Trong Office 2010 , “Ballot Box” sẽ dùng để cho phép người dùng định đoạt rõ những định dạng File nào mà họ thực sự cần trong những ứng dụng của mình . “Ballot Box” sẽ xuất hiện khi chạy lần đầu tiên và cũng cho phép người dùng thay đổi những thiết lập tùy ý về sau .

Microsoft không đưa ra hình ảnh về “Ballot Box” nhưng hiện tại định dạng File DOC/DOCX là của riêng Microsoft còn định dạng ODF thuộc về mã nguồn mở , không thấy đề cập tới những định dạng khác sẽ có trong “Ballot Box”

 \"\"\"\"