Những nhà phát triển iOS phải dùng mã 64-bit trong năm 2015

Google đang chuẩn bị hỗ trợ những ứng dụng 64-bit lần đầu tiên trong Android 5.0. Tuy nhiên từ 1/2/2015 , tất cả những ứng dụng iOS phải hỗ trợ 64-bit để bảo đảm tối ưu hóa hiệu suất làm việc trên những thiết bị mới nhất của họ .

 

Những điều kiện mới của Apple không ảnh hưởng tới những ứng dụng sẵn có trên App Store . Nhưng tất cả những ứng dụng mới và cập nhật ứng dụng phải có phiên bản 64-bit và Apple sẽ loại bỏ những ứng dụng không đáp ứng nhu cầu của họ . Apple cũng yêu cầu các ứng dụng tạo ra phải dùng iOS 8 SDK mới .

Việc tạo ra những ứng dụng với mã 64-bit không có gì khó khăn cho các nhà phát triển iOS . Nó đơn giản chỉ yêu cầu dùng Xcode mới nhất với cấu hình đúng . Apple khuyến cáo những nhà phát triển dùng thiết lập “cấu trúc chuẩn” do đó mã nhị phân được tạo ra hỗ trợ cả những thiết bị 64-bit và 32-bit .

Chuyển sang dùng mã 64-bit cho phép các ứng dụng có hiệu suất làm việc cao hơn trên những phần cứng mới nhất , nhất là khi họ quyết định tối ưu hóa ứng dụng của mình cho chip Apple SoC A8 có thêm hỗ trợ 64-bit . Tất nhiên không phải mọi ứng dụng sẽ được hưởng lợi từ 64-bit nhưng nó sẽ bảo đảm khả năng tương thích cao nhất với các chip Apple nhất là khi những chip mới sẽ hỗ trợ 64-bit .