Những lỗi nào cần chú ý trong iOS 8

iOS đã được đưa ra trong một tuần và hầu hết người dùng đều cảm thấy hài lòng với những gì mà nó mang lại .

Tuy nhiên nó cũng có một số lỗi khó chịu sẽ khiến cho Apple cảm thấy cần phải đưa ra bản vá lỗi sớm hơn so với dự kiến .

Theo MacRumors , iOS 8 sẽ không có bản cập nhật sớm hơn . Họ cũng đưa ra một danh sách những thứ mà Apple cần phải sửa chữa . Ví dụ , iOS 8.0.1 vá lỗi liên quan tới việc thiết lập cuộc gọi chuyển tiếp và vấn đề bị treo khi truy cập vào thư thoại trực quan .

Vấn đề khác có thể về bàn phím . Ví dụ , bàn phím hiện tại là Keypad đã không xuất hiện để vào mã xác thực iCloud Keychain . Safari cũng có lỗi khiến cho một số đoạn video không hiển thị , menu Sharing Control Center không hỗ trợ AirDrop cho Passbook .