Ứng dụng Word Web của Microsoft xem được file PDF

 Microsoft mới thông báo hỗ trợ xem file định dạng PDF cho ứng dụng Word Web App , cho phép người dùng mở tài liệu PDF trực tiếp ngay trong trình duyệt .

 

Microsoft giải thích người dùng Outlook.com và SkyDrive sẽ được hỗ trợ tính năng này để mở xem trực tiếp những file PDF lưu trữ trên “đám mây” mà không cần phải mửo qua bất kì ứng dụng nào khác .

Tính năng trên đang được Microsoft triển khai dần trên phạm vị thế giới . Nếu như tại khu vực của bạn mà chưa mở được file PDF như trên thì hãy chờ trong thời gian ngắn nữa .