Ứng dụng chat MessageMe có 5 triệu người dùng chỉ sau 75 ngày

Cuộc cạnh tranh về tin nhắn mobile rất hấp dẫn . Người dùng không chỉ lựa chọn dùng những nền tảng tin nhắn ngầm định từ những nhà cung cấp mà còn có những dịch vụ như WhatsApp , Viber , Google+ Hangouts …Tuy nhiên một dịch vụ mới hơn có tên gọi MessageMe đã có 5 triệu người dùng chỉ sau 75 ngày phát hành trên Android và iOS .MessageMe cho phép người dùng gửi hình ảnh , video , âm nhạc , âm thanh , chữ viết và thông tin vị trí tới một người hoặc cả nhóm . Những tính năng trên không có gì là mới mẻ trong các ứng dụng chat nhưng rõ ràng MessageMe đã tăng trưởng vô cùng ấn tượng chỉ trong một thời gian ngắn .Chỉ trong 10 ngày phát hành họ đã có 1 triệu người dùng và trong thời gian đó trung bình tải 2 ảnh / giây . Bây giờ với 5 triệu người dùng và 8 ảnh được tải trong mỗi giây .MessageME đã nhận được 10 triệu USD từ một Quỹ do John Lilly đứng đầu từ công ty Greylock Partners và một số công ty khác .