Mô phỏng để chạy ứng dụng x86 trên Raspberry Pi

Phiên bản phần mềm ExaGear Desktop  của Eltechs bây giờ đã hỗ trợ ARMv6 , ARMv7 cho phép người dùng chạy những ứng dụng x86 trên tất cả những model của Raspberry Pi .

 

Eltechs thông báo máy ảo ExaGear Desktop từ tháng Tám năm ngoái , cho phép nhưng hệ thống  mini-PC và Linux/ARMv7 để chạy những phần mềm x86 . Điều đó có nghĩa là người dùng Raspberry Pi Model B dựa trên Cortex-A7 4-lõi có thể dùng nó .

Bây giờ Eltechs đã mở rộng ExaGear để hỗ trợ những phiên bản ARMv6 trước kia của Raspberry Pi . Công ty  cũng tối ưu hóa chương trình cho Pi 2 .

Trong tháng Tám năm ngoái , Eltechs nói rằng ExaGear Desktop chạy nhanh gấp 4.5 lần so với nguồn mở QEMU VM . Phần mềm mới cải tiến bây giờ nhanh hơn 5-10% nên sẽ nhanh hơn QEMU VM khoảng 5 lần . Thêm vào đó bản mới cho phép những ứng dụng Guest dùng máy chủ âm thanh PulseAudio .

ExaGear Desktop trước kia tối ưu hóa trên Ubuntu còn bây giờ hỗ trợ đầy đủ cả Debian bao gồm Raspbian dựa trên Debian . Hệ thống  Host bây giờ có thể chạy Ubuntu 12.04 hoặc cao hơn , Debian 7 hoặc Raspbian .

ExaGear Desktop mới có giá 24.95$ cho Raspberry Pi 2 , giá 19.95$ cho Pi .