Microsoft thông báo ứng dụng dịch thuật trong Word 2013

Microsoft mới thông báo dịch vụ dịch thuật Bing của mình hiện đã sẵn sàng dùng cho Word 20013 và PowerPoint 2013 thông qua một ứng dụng được tải về tại Office Store .

 

Microsoft tuyên bố không ít hơn 80.000 những nhà phát triển đã thực hiện API Translation , công cụ Bing Translator đã được triển khai cho người dùng tại 187 quốc gia .

Trong trường hợp ứng dụng dịch thuật chưa thấy trên Office Store , bạn có thể kiểm tra lại trong vài giờ sau vì hiện tại Microsoft đang triển khai dịch vụ này trên phạm vi toàn thế giới .