Microsoft Office vẫn là phần mềm văn phòng số 1

Microsoft Office được cho là giải pháp cho khối văn phòng hàng đầu trên thị trường mặc dù cho có nhiều sản phẩm khác có thể thay thế và thậm chí lại còn miễn phí .

 

Theo nghiên cứu mới đây của Forrester cho thấy 85% các tổ chức đang dùng Microsoft Office 2010 , trong khi đó bản Office 2007 là 51% .

Chỉ có 22% tổ chức đang chạy Microsoft Office 2013 , 13% dùng Google Docs .

Open Office và LibreOffice chiếm 3% và 2% trong cuộc khảo sát .

 

\"\"