Microsoft làm cho PowerShell nguồn mở mang nó tới Linux và Mac OS X

Như chúng ta đã thấy , Microsoft đã làm cho PowerShell nguồn mở và sẵn sàng trên Linux và CEO của công ty  này là Satya Nadella cho biết họ sẽ làm nó cho những nền tảng  khác .

 

PowerShell chạy những nhiệm vụ bằng dòng lệnh và ngôn ngữ Scripting được xây dựng trên .Net Framework . Nó được thiết kế để hỗ trợ những chuyên gia IT chuyên nghiệp để tự động và điều khiển quản trị của Windows ( và bây giờ là Linux ) và các ứng dụng chạy trên đó .

Việc PowerShell hỗ trợ cho Linux không phải là công việc một sớm một chiều mà họ đã bắt đầu phát triển nó cách đây hơn hai năm trước khi đưa ra thông báo kế hoạch để Core .NET có thể dùng được với Linux và Mac OS X .

PowerShell ban đầu có mặt trên Centos , Ubuntu và Red Gat cũng như với Mac OS X và sẽ thêm vào nhiều nền tảng  khác trong tương lai . Hiện tại người dùng có thể tải những bản alpha và lấy mã nguồn từ GitHub .

Đễ hỗ trợ cho người dùng đi trên chặng đường dài , Microsoft cũng tạo ra PowerShell Editor Service cho phép bạn chọn những phiên bản Editor và nhận được những trải nghiệm lớn với Intellisense , Debugging …