Microsoft dùng trí tuệ nhân tạo để mang nhiều bộ phận tới một gốc cả Bing và Cortana

Tại hội nghị Ignite cho những IT chuyên nghiệp diễn ra trong tuần này Microsoft đã trình bày một số cách để đưa trí tuệ nhân tạo vào trong những sản phẩm và dịch vụ của mình .

 

Phó chủ tích và là lãnh đạo cao cấp của nhóm Nghiên cứu và Trí tuệ nhân tạo (AI) của Microsoft là Harry Shum cho biết , họ đang tập trung xây dựng Trí tuệ nhân tạo để tạo ra cơ sở hạ tầng rộng lớn cho những dịch vụ và các ứng dụng để có thể tới mọi khách hàng .

Shum chỉ ra rằng AI đang dịch chuyển các chuỗi cung ứng nghiên cứu khoa học máy tính và loại bỏ dần khoảng cách giữa nghiên cứu và sản xuất . Tương tự như một người làm việc cho cả hai đội nghiên cứu và sản xuất . Ông này nhận ra rằng sự sáng tạo trong AI sẽ không phải chỉ tới từ những phòng thí nghiệm độc lập mà nó còn kết hợp được khả năng tạo ra được sự sản xuất trong phạm vi rộng lớn hơn .

Chúng ta có thể nhìn lại trong tháng Ba đó là sự thất bại lớn nhất của công cụ Chat bot “Tay” của Microsoft cho thấy một bộ phận đơn lẻ không  phải mang tới sự thành công mặc dù đã được trang bị công nghệ tiên tiến nhất như AI .

Để tăng tốc cho sự chuyển dịch này , Microsoft đang tạo ra một nhóm mới để mang một số bộ phận dưới một gốc bao gồm nhóm Microsoft Research , nhóm Information Platform Group , nhóm sản phẩm Bing và Cortana , kèm theo những nhóm Ambient Computing và Robotics .

Shum cho biết sự kết hợp trên sẽ tập hợp khoảng hơn 5000 kỹ sư và những nhà khoa học máy tính .