Microsoft cho phép người dùng gõ văn bản bằng giọng nói

Microsoft mới thông báo tính năng mới cho bộ công cụ Office của mình để cho phép người dùng gõ văn bản bằng giọng nói .
Microsoft mới thông báo tính năng mới cho bộ công cụ Office của mình để cho phép người dùng gõ văn bản bằng giọng nói .
Đơn giản cóp tên gọi Dictate , tính năng đọc chính tả mới cho Microsoft Office được phát triển bởi bộ phận Microsoft Garage và dựa trên API Bing Speech mà cũng được Cortana sử dụng .
Thêm vào đó nó dùng Microsoft Translator để hỗ trợ 20 ngôn ngữ , trong khi đó công cụ dịch theo thời gian thực được 60 ngôn ngữ , và sẽ được thêm vào trong những bản cập nhật sau .
Với tính năng này người dùng chỉ đơn giản đọc những từ cần gõ và được chuyển đổi thành dạng văn bản trong những ứng dụng Microsoft Office như Word và Outlook . Microsoft cho biết Dictate cũng hỗ trợ những mệnh lệnh như tạo các đường kẻ mới , xóa , định dạng văn bản , chấm câu .
Tại thời điểm này công cụ trên mới hỗ trợ cho Word , PowerPoint và Outlook nhưng sẽ được mở rộng cho những nền tảng  khác nữa .
Dictate yêu cầu từ Windows 8.1 trở lên và Office 2013 cho tới bản mới hơn , .NET Framework 4.5.0 .
Bạn có thể tải Dictate cho Microsoft Office tại đây .