LibreOffice chiến thắng khi so sánh tính năng với Microsoft Office 2013

Bảng so sánh giữa LibreOffice 4.1 với Microsoft Office 2013 có những tính năng tương tự nhau của cả hai sản phẩm .

 

Trong số những tính năng hay ho nhất của LibreOffice đó là nó có bản Portable chạy trên USB Flash mà không cần phải cài đặt . LibreOffice là bản mã nguồn mở và tích hợp đầy đủ những tính năng văn phòng và hoàn toàn miễn phí .

Kết quả so sánh cho thấy LibreOffice 4.1 có hầu hết những tính năng mới nhất như của Microsoft Office 2013 và thậm chí còn dẫn đầu trong một số tính năng .

Microsoft Office 2013 cũng có một số điểm nổi bật hơn như hỗ trợ những file OOXML nhiều hơn , Excel có thể hỗ trợ tới 16384 cột , có tích hợp biên tập video và có thể kết xuất trực tiếp thành video .

Bảng so sánh đầy đủ có thể xem tại đây .

 

 

 

\"\" The image below has been resized. Click on it to enlarge.

\"LibreOffice