Lỗi iOS 7 đăng xuất người dùng của ứng dụng

Một lỗi mới xuất hiện trong hệ điều hành mobile mới của Apple đã đăng xuất người dùng ra khỏi tài khoản của họ mà họ không muốn như vậy .

 

The Verge đã kiểm tra và khẳng định lỗi nay và cho biết “ Có vẻ lỗi trong phần mềm iOS 7 của Apple đó là việc đăng xuất liên tục người dùng khỏi một vài ứng dụng như Mailbox và Snapchat” .

Các ứng dụng khác cũng có thể bị ảnh hưởng .

Một nhà phát triển khác đang chuẩn bị ứng dụng của mình chạy trên iOS 7 nói rằng “ Tôi không biết vấn đề đó là gì nhưng có vẻ như là của Apple “.

Apple sẽ có thể phải đưa ra bản cập nhật phần mềm để sửa lỗi trên trong thời gian tới .