Java vẫn được hỗ trợ trên Windows XP

Vài ngày trước có những tin đồn về việc Oracle ngừng hỗ trợ Java trên Windows XP nhưng mới xong Oracle khẳng định tin tức trên là không đúng và Java sẽ vẫn tiếp tục làm việc trên Windows XP và vẫn nhận được bản cập nhật trên nền tảng  này .

 

Oracle cho biết JDK 7 sẽ vẫn làm việc trên Windows XP và người dùng vẫn nhận được bản tải về từ trang java.com hoặc java.oracle.com .

Hiện tại vẫn còn có một số vấn đề về tương thích khi cài Java 8 trên Windows XP nên Oracle nói rằng người dùng nên tải bản cài đặt bằng tay là chạy tốt hơn cả .

Oracle giải thích vấn đề trên sẽ được sửa chữa trong những tháng tới .

Java 7 sẽ tiếp tục cập nhật bản vá lỗi cho Windows XP cho tới tháng Tư 2015 .