iWork for iCloud đã có cho những ai dùng tài khoảng Apple ID

Không cần chính thức thông báo , Apple đã có bản Beta của iWork for iCloud sẵn sàng cho tất cả những ai dùng tài khoản Apple ID . Được thông báo lần đầu tiên tại WWDC trong tháng Sau , ban đầu iWork for iCloud mới chỉ có những tài khoản nhà phát triển trả tiền và bây giờ đã mở rộng cho cả tài khoản miễn phí .

 

Bây giờ bạn vào trang iCloud , đăng nhập bằng tài khoản Apple ID và sau đó bạn sẽ chú ý thấy những biểu tượng Beta cho Pages , Numbers và Keynote .

Những ứng dụng Beta có thể nối với những tài liệu iCloud lưu trước kia từ phiên bản Desktop hoặc iOS , tuy nhiên những ai không có iWork for iOS hoặc Mac đều có thể vào bản Beta đã được công bố .

iWork for iCloud có thể nhập được những tài liệu của Microsoft Word và tương thích với Safari , Chrome và Internet Explorer .

Một số nói rằng iWork có thể miễn phí từ cuối năm nay nhưng Apple không hề công bố chính thức về việc này . Bản chính thức dự kiến có thể phát hành cùng với thời gian phát hành hệ điều hành iOS 7 .

 

\"\"