iOS 8 sẽ có khả năng quét và vào dữ liệu thẻ tín dụng từ Camera , bảo vệ Wi-Fi người dùng

Tại WWDC , Apple đã giới thiệu về phiên bản mới của iOS và OS X .

Trong iOS 8 , Apple đã giới thiệu tính năng mới sẽ cho phép những Camera của thiết bị đọc được số thẻ tín dụng chứ không bắt người dùng phải nhập bằng tay khi đi mua bán .

Tính năng mới này được tích hợp trực tiếp vào Safari trong iOS 8 , người dùng sẽ được nhắc thông qua tính năng “Scan Credit Card” khi xuất hiện trong trường thẻ tín dụng trong những trang web . Sau đó Apple sẽ dùng công nghệ nhận dạng lí tự để chèn dữ liệu vào trường này .

Bên cạnh tính năng trên , iOS 8 còn quản lí những địa chỉ MAC và bảo vệ người dùng khi sử dụng Wi-Fi . Những địa chỉ MAC được các thiết bị iDevice sử dụng để nhận biết bên trong mạng Wi-Fi , nhưng iOS 8 bây giờ sẽ ngẫu nhiên hóa những địa chỉ này khi thiết bị tìm kết nối . Điều đó có nghĩa là các thiết bị iOS sẽ ẩn danh khi kết nối .