iOS 8.1.3 đã sẵn sàng , giảm khoảng trống cần thiết để cài đặt bản cập nhật

Apple đã phát hành bản cập nhật cho hệ điều hành mobile mới của mình với số hiệu iOS 8.1.3 , sửa lỗi trong đó liên quan tới khoảng trống cần thiết trên thiết bị để cài đặt bản cập nhật .

Apple không đưa con số chính xác cần thiết tới dung lượng lưu trữ còn trống tới bao nhiêu .

iOS 8.1.3 sửa nhiều lỗi để nâng cao độ tin cậy và cải thiện hiệu suất làm việc bao gồm : sửa một số vấn đề ngăn cản một số người dùng vào mật khẩu Apple ID của họ cho Messages và Face Time , sửa lỗi liên quan tới Spotlight không hiển thị kết quả ứng dụng , thêm những lựa chọn cấu hình mới cho việc thử nghiệm chuẩn giáo dục …

Những chi tiết về lỗi an ninh được sửa trong iOS 8.1.3 có mặt tại đây .

iOS 8.1.3 là bản vá lỗi thứ ba của iOS 8.1 và là bản cập nhật thứ sáu của iOS 8 kể từ khi hệ điều hành này được phát hành hồi tháng Chín năm ngoái .