Google vá hai lỗi nghiêm trọng trong Chrome

Mặc dù không có nhiều người hâm mộ nhưng Google vẫn đưa ra bản vá lỗi bảo mật cho Chrome trong đó sửa hai lỗi nghiêm trọng
Mặc dù không có nhiều người hâm mộ nhưng Google vẫn đưa ra bản vá lỗi bảo mật cho Chrome trong đó sửa hai lỗi nghiêm trọng . Những lỗi này có trong công cụ V8 JavaScript được sử dụng trong Chrome làm ảnh hưởng tới dữ liệu hoặc tệ hơn nữa ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống thông qua đoạn mã thực thi .

 

Một lỗi bằng cách sử dụng HTTPS lừa đảo để định hướng người dùng truy cập tới những trang Web bị lây nhiễm những phần mềm độc hại . Google đã đưa ra bản vá lỗi với số hiệu Chrome 2.0.172.43 để chữa những lỗi trên .

Mozilla là người đã phát hiện và cảnh báo cho Google biết một lỗi và một chuyên gia về bảo mật đã phát hiện ra lỗi còn lại .

 \"\"\"\"