Google phát hành Slides cho iOS để dùng cho những file trình chiếu

Từ tháng Năm , Google đã bắt đầu tách riêng những tính năng từ ứng dụng Drive bằng việc phát hành ứng dụng Docs và Sheets cho iOS và Android .

Bây giờ họ lại đưa ra bản Slides , là ứng dụng để tạo và biên soạn những tài liệu trình chiếu dùng trong những hệ điều hành mobile của Apple .

“Slides for iOS” cho phép người dùng tạo , biên tập và cộng tác với những trình chiếu khác từ iPod , iPhone , iPad , mở , biên soạn và lưu những file Microsoft PowerPoint .

Bạn có thể sắp xếp lại những trang trình chiếu , định dạng văn bản … như những gì bạn đã làm với phần mềm này dựa trên web . Bạn có thể chạy trực tiếp file trình chiếu trên thiết bị của bạn . Ứng dụng này có tính năng tự động lưu và có thể được dùng trong chế độ Offline .

Google cũng cập nhật SheetsDocs với khả năng mở , biên soạn và lưu những tài liệu Microsoft Excel và Microsoft Word . Những Sheet của người dùng bây giờ có thể xem biểu đồ , chèn công thức , tính năng tìm kiếm và thay thế .

Cùng với việc phát hành “Slides for iOS” , cả ba tiện ích của Google Drive bây giừo đã sẵn sàng được dùng trên Android , iOS và máy để bàn trên web .