Google Maps có tính năng “WiFi Only” và bản đồ Offline trên thẻ nhớ SD

Google bắt đầu thông báo đưa thêm tính năng mới tới ứng dụng Google Maps của mình có tên gọi “WiFi Only”

cho phép người dùng thiết lập Google Maps chỉ làm việc khi kết nối tới Wi-Fi để họ có thể tiết kiệm dữ liệu mobile và dùng bản đồ ở chế độ Offline .

Tính năng thứ hai được Google giới thiệu đó là lựa chọn để người dùng  lưu những bản đồ vào thẻ nhớ SD để có thể làm việc ở chế độ Offline . Tính năng này cho phép người dùng  tiết kiệm khoảng trống lưu trữ trong điện thoại và lưu bản đồ Offline tới thẻ nhớ SD .

Google cũng giới thiệu một số khả năng mở rộng cho việc đi lại , người dùng có thể so sánh những dịch vụ như Uber cùng với những dịch vụ vận tải khác như GO-JEK và Grab .

Thêm vào đó , Gett , Hailo và MyTaxi cũng được mở rộng trong Google Maps . Những cải tiến này mới chỉ có mặt ở Mỹ , một số nước châu Âu và châu Á .

 \"\"