Google không hỗ trợ ứng dụng Drive Desktop trên Windows XP

Windows XP vẫn đang chạy trong hơn 9% hệ thống  máy tính trên thế giới ngay cả khi Microsoft ngừng hỗ trợ cho hệ điều hành này từ tháng Tư 2014 và từ đó cho tới giờ không hề có bản vá lỗi và cập nhật .

 

Nhiều nhà phát triển phần mềm thế giới đang dần dần từ bỏ Windows XP và mới đây nhất là Google . Google thông báo sau ngày 1/1/2017 Google Drive trên Windows XP và Windows Vista sẽ không nhận được bản cập nhật và cải tiến trên những nền tảng  này .

Google khuyến cáo người dùng nên chuyển sang dùng bản Windows mới hơn để nhận được bản cập nhật từ Microsoft như Windows 7 , 8.1 hoặc 10 .

Tuy nhiên những người dùng Windows XP và Windows Vista vẫn tiếp tục cập nhật được tới Google Drive bằng trình duyệt  , tất nhiên khi ấy nó sẽ thiếu một số tính năng quan trọng như đồng bộ .