Gmail và Docs hỗ trợ chữ viết tay

Google đã lần đầu tiên cung cấp những sự lựa chọn chữ viết tay cho Gmail và Drive .

Công cụ mới này cho phép dễ dàng thực hiện với những kí tự đặc biệt bằng những kí tự trên bàn phím hoặc từ những thiết bị hỗ trợ nhận dạng viết tay .

Google giải thích “ Gmail và Docs đã hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trên thế giới tuy nhiên trong một số trường hợp dùng bàn phím ít ý tưởng hơn “.

Công cụ chữ viết tay hỗ trợ nhiều loại kí tự cùng một lúc và cho 20 ngôn ngữ trong Google Docs và hơn 50 ngôn ngữ trong Gmail . Google không giải thích tại sao lại có sự khác nhau giữa hai sản phẩm này .

Để dùng tính năng mới này bạn phải có những công cụ đầu vào trong Gmail hoặc Docs .