Driver GeForce mới hỗ trợ DirectX Compute Shader

NVIDIA đã làm những điều tốt cho những ai dùng Windows 7 : Driver đồ họa mới của họ đã được cấp chứng nhận của Microsoft hỗ trợ DirectX 11 Compute Shader
NVIDIA đã làm những điều tốt cho những ai dùng Windows 7 : Driver đồ họa mới của họ đã được cấp chứng nhận của Microsoft hỗ trợ DirectX 11 Compute Shader . Những Driver mới đã có phiên bản 32-bit  64-bit  cho Windows 7.

 

Theo NVIDIA , Driver mới đã được cải thiện và thêm mới

NVIDIA cũng cho biết dùng Winodws 7 với cấu hình SLI Multi-GPU mạnh hơn 14% so với dùng trong Vista trong những Game hàng đầu .

Bản Demo của DirectX 11 Compute Shader ( hoặc DirectCompute ) có sẵn tại đây .

DirectCompute của Microsoft để cạnh tranh với OpenCL , là giao diện lập trình cho GPGPU . Có sự khác nhau giữa hai phương pháp này .

 \"/\"\"/\"