Đã có Opera 10 RC

Sau những tháng chỉ được xem hình ảnh thì bấy giờ những người hâm mộ Opera đã có thể chạy thử phiên bản Opera 10 RC
Sau những tháng chỉ được xem hình ảnh thì bấy giờ những người hâm mộ Opera đã có thể chạy thử phiên bản Opera 10 RC ( Release Candidate ) và chờ thêm vài ngày nữa để có bản phát hành chính thức .

 

Opera 10 RC có đầy đủ tính năng hơn so với bản 9.6 như có giao diện mới , Opera Turbo , có khả năng thay đổi được kích thước , Tab Thumbnail , kiểm tra lỗi chính tả , tự động cập nhật , cải tiến Speed Dial , thông báo lỗi tự động , sử dụng công cụ Presto 2.2 nên có tốc độ nhanh hơn so với phiên bản trước 40% .

Bản Opera 10 đầy đủ chính thức sẽ có mặt vào 1 tháng Chín nhưng cho tới lúc đó thì bạn có thể dùng tạm bản RC .

 \"\"