Cortana cho iPhone , Android và ứng dụng Phone Companion cho Windows 10

Microsoft khẳng định chính thức Cortana đang được triển khai dùng cho những nền tảng  Android và iOS thông qua ứng dụng độc lập .

 

Microsoft cũng giới thiệu khả năng của Cortana làm việc trên nhưng nền tảng  không phải là Windows 10 hoặc Windows Phone . Nó có nhiều tính năng như thiết lập ghi nhớ , theo dõi chuyến bay …Nhưng do không  được tích hợp trực tiếp vào iOS và Android nên Cortana chạy độc lập không thể làm những việc như chuyển đổi thiết lập hệ thống  , mở những ứng dụng và một số công việc khác khi người dùng nói “ Hey Cortana” .

Bên cạnh Cortana , Microsoft cũng cho ra mắt Phone Companion , là ứng dụng Windows 10 cho phép người dùng  kết nối PC tới những điện thoại Android , iOS và Windows Phone “để bảo đảm cung cấp những trải nghiệm Windows quan trọng như những bức ảnh , âm nhạc , tài liệu … bát kì bạn ở đâu .

Với những điện thoại iPhone và Android , ứng dụng Phone Companion cũng sẽ khuyến cao nên sử dụng cùng với các ứng dụng Windows khác như OneNote , Skype , Word , Excel , PowerPoint ….

Ứng dụng Phone Companion sẽ có mặt trong bản thử nghiệm Windows 10 Insider Preview trong vài tuần tới .

Ứng dụng Cortana sẽ có mặt trên điện thoại Android vào cuối tháng Sáu và trên iPhone vào cuối năm nay .