Các nhà phát triển ứng dụng thích tablet Android hơn iPad

Hiện nay các thiết bị Android đang phát triển mạnh vì thế các nhà phát triển ứng dụng đang thực sự quan tâm nhiều tới nền tảng này .

 

Theo khảo sát mới đây do Evans Data cùng với TabTimes thực hiện sau khi thực hiện với 464 nhà phát triển các ứng dụng cho các thiết bị mobile . Kết quả cho thấy 84% số người được hỏi đang nhắm tới các máy tính bảng Android , 62% đang phát triển cho iOS và Windows chỉ chiếm 52% .

Kết quả cũng cho biết các nhà phát triển không chỉ làm việc trên một nền tảng mà họ đang phát triển cho nhiều nền tảng và nhiều kích cỡ màn hình khác nhau .

Qua khảo sát cho thấy thời gian thử nghiệm và sửa chữa là phần lớn nhất trong quá trình phát triển một ứng dụng .