Bây giờ có thể mở khóa PC Windows 10 bằng đọc vân tay trên điện thoại Galaxy

Nếu đang có điện thoại thông minh của Samsung , bây giờ bạn có thể dùng bộ phận đọc vân tay của nó để mở khóa bất kì máy tính Windows 10
Nếu đang có điện thoại thông minh của Samsung , bây giờ bạn có thể dùng bộ phận đọc vân tay của nó để mở khóa bất kì máy tính Windows 10 . Samsung mới cập nhật ứng dụng Flow của họ cho Android và có tính năng mở rộng tới mọi PC đang dùng Windows 10 .
Samsung Flow tương tự như Apple Continuity cho phép bạn thay đổi những hoạt động giữa các thiết bị theo thời gian thực . Ví vụ truyền ngay lập tức bức ảnh từ điện thoại của bạn tới máy tính . Nó cũng cho phép bạn tạo tin nhắn và thực hiện cuộc gọi và trả lời từ PC . Ứng dụng trên đã có hai năm trước nhưng bản cập nhật mới hỗ trợ cho quét vân tay đã được đưa thêm từ năm ngoái nhưng khi ấy mới làm việc trên Galaxy TabPro S dùng Windows 10 .
Bản cập nhật mới bây giờ cũng hỗ trợ đồng bộ hóa những thông báo từ điện thoại . Tuy nhiên Samsung nói rằng nó không tương thích với tất cả những ứng dụng nhắn tin .
Có một số yêu cầu để dùng Samsung Flow . Đầu tiên PC phải dùng bản Windows 10 Creator Update .. Điện thoại tương thích phải dùng  bản Android M hoặc mới hơn , máy tính bảng phải dùng  Android Nougat hoặc mới hơn . Hầu hết những dòng Galaxy của điện thoại và máy tính bảng đều tương thích .