Apple tăng gấp đôi kích thước lớn nhất của ứng dụng iOS

Những nhà phát triển cho iOS có thể tải file ứng dụng có kích thước lớn nhất lên tới 4GB qua iTunes Connect , so với giới hạn 2GB kể từ khi App Store được đưa ra từ năm 2008 .Apple nói rằng điều đó cho phép những nhà phát triển đưa được nhiều nội dung media và nhiều trải nghiệm người dùng trong khi cài đặt . Tuy nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng tới những thiết bị có dung lượng lưu trữ nhỏ và những ai sử dụng dịch vụ mobile hạn chế dung lượng tải về .