Apple : lỗi “Do No Disturb” trong iOS 6 sẽ biến mất hôm 7/1

Apple mới chính thức thông báo về lỗi “Do No Disturb” trong iOS 6 và cho biết tấtcả điện thoại iPhone sẽ phục hồi trạng thái bình thường sau ngàu 7/1 .

Sau những báo cáo về những vấn đề nảy sinh với tính năng “Do No Disturb” trong iOS 6 , Apple đã lên tiếng khẳng định về việc có tồn tại lỗi này . “ Sau ngày 1/1/2013 , Do No Disturb chuyển sang trạng thái On “.

Apple sẽ không sửa lỗi này ngay lập tức mà chỉ được vá thông qua hệ thống  cập nhật tự động và họ khẳng định “ Tính năng “Do No Disturb” sẽ khôi phục trạng thái bình thường sau ngày 7/1/2013 .

Apple cũng khuyên người dùng nên dùng tay để chuyển Do No Disturb thành On hoặc Off trước ngày này .

Settings > Notifications > Do Not Disturb và thiết lập thành Off.

 

\"\"