Apple có 10 triệu người dùng iWork

Hôm 29/1 , Apple thông báo cho ra mắt iPad 128GB với màn hình Retina và khẳng định sản phẩm văn phòng của họ là iWork có hơn 10 triệu người dùng .

iWork bao gồm 3 ứng dụng văn phòng Keynote , Pages và Numbers . Mỗi ứng dụng này được bán riêng lẻ trên Mac App Store với giá 20$ và nếu dùng trên những thiết bị di động iOS có giá 10$ .

 

\"\"