Adobe và MIT tạo ra thuật toán để tối ưu hóa mã nguồn cũ chạy trên phần cứng mới

Adobe và MIT (Massachusetts Institute of Technology ) đã cộng tác với nhau trong dự án Project Helium để hỗ trợ cho những nhà phát triển cập nhật phần mềm cũ của họ để chạy được trên phần cứng hiện đại .

 

“Software rot” – phần mềm thối , hoặc “bit-rot” , là khái niệm được dùng  để mô tả phần mềm đã bị người tạo ra nó bỏ rơi hoặc không được cập nhật để hỗ trợ cho những phần cứng mới để chạy tốt nhất .

Đó là vấn đề rất bình thường nhưng lại ngày càng lớn hơn với những mã nguồn đóng hoặc những dự án thương mại , bao gồm cả những phiên bản Photoshop rất nối tiếng của Adobe .

Khi mã nguồn của Photoshop ngày càng tăng , Adobe đã nhận thấy ngày càng trở nên khó hơn để những tính năng của nó được tối ưu hóa để tận dụng được những ưu thế mới nhất của phần cứng CPU và GPU . Để làm việc này phải cần tới nhiều nhà phát triển với nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm nên Adobe bắt đầu tìm kiếm những giải pháp thay thế khác để tối ưu hóa mã nguồn .

Adobe đã kết hợp với MIT trong dự án Project Helium , là công cụ sẽ phân tích mã nguồn , và dựa trên những quy định được tạo ra , tối ưu hóa và thậm chí còn viết lại và biên dịch lại mã nguồn cho những đặc tính kỹ thuật mới của phần cứng .

Tại giai đoạn này , Project Helium mới chỉ ở mức độ demo và mới chỉ được dùng trong thử nghiệm trong những công việc đặc biệt để tối ưu hóa mã nguồn dùng trong phần mềm xử lí hình ảnh .

Thử nghiệm của Adobe cho thấy Project Helium đã tăng tốc độ xử lí một số công việc trong Photoshop lên tới 75% .

Adobe và MIT nói rằng xét theo lí thuyết , Project Helium có thể được dùng cho mọi kiểu mã , cho cả môi trường Desktop và Web .