2012 có thêm hơn 75.000 ứng dụng mới trong Windows Store

Trong năm  nay Microsoft đã thu được những thành công lớn trong khu ứng dụng nền tảng  Windows Phone khi mà có thêm hơn 75.000 ứng dụng mới .

Người dùng Windows Phone bây giờ có thể tải về miễn phí hoặc mua các ứng dụng nhiều gấp hai lần so với cách đây một năm . Microsoft cho biết trung bình mỗi người dùng Windows Phone tải về 54 ứng dụng lên điện thoại của mình .

Kho ứng dụng Windows Phone cũng nhận được hơn 300.000 bản cập nhật ứng dụng trong năm  nay điều đó cho thấy các nhà phát triển đã đưa thêm ra những tính năng mới cho sản phẩm của mình .