1/5 báo cáo khoa học viết về gen bị lỗi do Excel

Ba nhà khoa học tại Học viện Baker IDI Heart & Diabetes đã phát hiện ra 19.6% những trang báo cáo viết về nghiên cứu gen có chứa lỗi liên quan tới Microsoft Excel .

 

Hầu hết những báo cáo khoa học về gen là những file nghiên cứu sâu về gen và những dữ liệu này thường được kết hợp bằng phần mềm xử lí dữ liệu như Microsoft Excel . Ba nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một loạt lỗi thông thường trong nhiều bản báo cáo nghiên cứu do sử dụng Microsoft Excel để xử lí dữ liệu .

Họ nói rằng Excel , khi dùng thiết lập chế độ ngầm định , sẽ chuyển đổi tên những gen thành những định dạng dữ liệu khác .

Ví dụ , một nhà nghiên cứu viết SEPT2 ( tên viết tắt của Septin 2 ) sẽ bị tự động chuyển đổi thành 2-Sep , ở dạng ngày tháng 2/9 . Vấn đề xảy ra tương tự với MARCH1 ( tên viết tắt của Membrane-Associated Ring Finger (C3HC4) 1, E3 Ubiquitin Protein Ligase).

Bên cạnh ngày , Excel cũng còn làm hỏng những tên của gen và viết lại chúng thành những định dạng số khác nhau .

Tuy nhiên nếu như các nhà khoa học vào từng dữ liệu này trong Excel thì họ sẽ nhận ra , nhưng họ lại không  làm như vậy bởi vì hầu hết những dữ liệu này được thực hiện bằng Cắt / Dán từ bảng này tới bảng khác có nguồn dữ liệu bên trong những file Excel với hàng ngàn giá trị cùng một lúc .

Kết quả là bản báo cáo sẽ bị sai lệch và có thể bị lỗi trong những tính toán nhỏ . Ba nhà nghiên cứu đã giải thích chi tiết đầy đủ tại đây .