Mã độc Android bí mật tải và mua các ứng dụng từ Google Play Store

Những thiết bị Android đang là mục tiêu của một kiểu mã độc mới đó là bí mật tải và mua các ứng dụng từ Google Play Store và cũng có khả năng đánh cắp thông tin như tài khoản Google .

 

Skyfin lây nhiễm tới những thiết bị Android với sự hỗ trợ của mã độc khác là Android.DownLoader . Người dùng tải các ứng dụng từ những kho lưu trữ khác không phải của Google có thể bị dính cuộc tấn công như vậy .

Dr. Web cho biết Skyfin có thể xâm nhập tới quy trình của Google Play Store để tự động tả các ứng dụng vào các thiết bị của họ . Những ứng dụng này không được cài đặt nhưng nó được lưu trữ trong thư mục tải về nên người dùng không để ý tới sự khác biệt trên điện thoại của họ .

Thêm vào đó Skyfin có thể còn có khả năng bấm vào những mẫu quảng cáo để tạo ra doanh thu từ những thiết bị bị xâm nhập .

Các dễ nhất để bảo vệ đó là không nên tải những file hoặc mở các file APK từ những nguồn gốc không rõ ràng .