HubblePhone là điện thoại nhiều màn hình , 2-CPU , kết nối 5G

Turing Space Industries (tên cũ là Turing Robotic Industries) đã cho ra mắt ý tưởng về điện thoại thế hệ mới có tên gọi HubblePhone .
Turing Space Industries (tên cũ là Turing Robotic Industries) đã cho ra mắt ý tưởng về điện thoại thế hệ mới có tên gọi HubblePhone .
HubblePhone sẽ có nhiều màn hình , dựa trên sức mạnh xử lí của 2-CPU , hỗ trợ kết nối 5G và có thể tới vào giữa năm 2020 hoặc lâu hơn nữa . Điện thoại này có tới 4 màn hình nhưng lại chỉ dùng được 2 màn hình cùng một lúc , chip xử lí Snapdragon 855 , Camera 6PM với Zoom quang lên tới 15x .
Turing dự kiến điện thoại này có giá lên tới 2.749$ với mục tiêu phát hành ở Mỹ vào tháng 6/2020 , ở châu Âu trong tháng 8/2020 , ở Trung Quốc tháng 9/2020 và những nước khác vòa tháng 12/2020 .