Hầu hết người dùng Android đều không có bản vá lỗi an ninh mới nhất

Một số lượng lớn người dùng Android tại Mỹ đều không có bản vá lỗi an ninh mới nhất và điều đó sẽ làm cho họ là mực tiêu hoàn hảo cho tội phạm mạng .

 

Theo nghiên cứu mới đây do Skycure thực hiện , 71% điện thoại Android tại Mỹ dùng ở 5 nhà cung cấp dịch vụ mobile lớn nhất ở Mỹ - bao gồm T-Mobile, MetroPCS, AT&T, Verizon và Spring - không có bản vá lỗi an ninh mới nhất . Như vậy tin tặc có thể tạo ra những công cụ để xâm nhập điện thoại của người dùng thậm chí cả quyền Root .

Google cũng mới phát hành bản vá lỗi an ninh và đang cố cung cấp những bản này hàng tháng . Những vấn đề ở đây đó là một điện thoại của người dùng thường để chế độ tạm dừng cập nhật .