Sâu Rickrolling lây nhiễm vào những iPhone bẻ khóa

Sâu Rickrolling lây nhiễm vào những iPhone bẻ khóa

09/11/2009

Một số người dùng iPhone tại Australia nói rằng họ bị lây nhiễm loại sâu mà thay thế màn hình nền bằng hình ảnh của Rick Astley .

Xem thêm...