Xuất hiện loại sâu iPhone mới thực sự gây hại

Xuất hiện loại sâu iPhone mới thực sự gây hại

24/11/2009

Đối tượng của nó là người dùng iPhone bẻ khóa, với SSH và Password mặc định iPhone là một trong những loại Smartphone phổ biến nhất trên thị trường. Xét về mọi phương diện, iPhone là loại Smartphone được ưa dùng nhất trong việc kết nối Internet và truy cập file mọi nơi mọi lúc

Xem thêm...

RIM : Hacker có thể đánh sập mạng Mobile

RIM : Hacker có thể đánh sập mạng Mobile

19/11/2009

RIM vừa mới đưa ra lời cảnh báo rằng sẽ có một ngày những Hacker sẽ dùng SmartPhone để đánh sập những mạng Mobile và ngày đó đang đến gần .

Xem thêm...

Sâu Rickrolling lây nhiễm vào những iPhone bẻ khóa

Sâu Rickrolling lây nhiễm vào những iPhone bẻ khóa

09/11/2009

Một số người dùng iPhone tại Australia nói rằng họ bị lây nhiễm loại sâu mà thay thế màn hình nền bằng hình ảnh của Rick Astley .

Xem thêm...